Köparen Tillträder

Mellan kontrakt och tillträdesdag är det ofta aktuellt för dig som säljare att flytta ut och städa. Försäkringar ska flyttas, abonnemang ska ändras. Det brukar vara mycket att tänka på. Vill du ha hjälp finns flytt- och städfirmor. Vi skickar kallelse och kom-ihåg inför tillträdet.

 

Se infobladen Fast eller lös egendom och Flytt och städning

 

På tillträdesdagen betalar köparen slutsumman och affären avslutas. Vi upprättar köpebrev och andra handlingar som behövs. I regel går vi till köparens bank där lån och annat är förberett. Då  ser vi till att dina lån blir lösta och allt blir klart.