Kostnadsfri Värdering

Vi kommer och tittar på din fastighet eller bostadsrätt. Tillsammans går vi igenom byggnader och mark och de fakta som finns. Vi presenterar oss och våra tjänster och bedömer marknadsvärdet. Du får svar på dina frågor om hur en försäljning kan läggas upp, bedömning av skattekonsekvenser och annat av intresse. Ofta finns det speciella saker man tjänar på att reda ut i förväg. Varje försäljning är unik!