Försäljningsstart

Vill du sälja så startar vi med uppdragsavtal. Vi tar fram aktuell information som behövs: Fakta om fastigheten från Lantmäteriet och andra myndigheter, kartor och taxeringsuppgifter. Vi kollar pantbrev och belåning, servitut och ägarförhållanden. Utifrån dina önskemål beslutar vi tillsammans hur försäljningen ska läggas upp.