Budgivning

Om det finns flera spekulanter som vill köpa kan det bli budgivning. Formen för budgivning kan variera och du som säljare avgör hur den ska läggas upp.

 

Det kan vara sluten budgivning med skriftliga anbud som vi bara redovisar till dig som säljare. Detta är vanligast när det gäller jord- och skogsfastigheter.  Är det en villa eller bostadsrätt är det vanligast med öppen budgivning där vi fortlöpande redovisar buden för dig och för dem som deltar. Vi tillämpar inte sms-budgivning utan talar med varje budgivare när de lägger öppna bud, något vi märkt att kunderna uppskattar.

 

Det finns inga lagstadgade regler för hur budgivning ska gå till. Det är alltid säljaren som bestämmer och slutligen avgör vem som blir köpare. Högsta budet behöver inte leda till affär, även om det ofta blir så. Som mäklare följer vi de direktiv som finns, d v s dokumenterar alla budgivare och bud som kommer. Budlistan överlämnas till säljare och köpare när köpet är klart.

 

Se infobladet Bra att veta om budgivning