Besiktning

Vi rekommenderar en tilltänkt köpare att besiktiga fastigheten eller lägenheten innan köpet är klart. Köparen är skyldig att upptäcka de fel som går att upptäcka och det står köparen fritt att välja hur. Vi råder till att anlita en professionell besiktningsman som gör en sakkunnig bedömning av byggnadernas skick. Köparen kan välja att besiktiga innan köpekontraktet underskrivs eller att köpet skrivs och blir bindande först sedan besiktningen är gjord.

 

Se infobladet Undersökningsplikt och felansvar vid fastighetsköp