Tillträde

På tillträdesdagen betalas slutsumman och affären avslutas. Vi upprättar köpebrev och andra handlingar som behövs. I regel går vi till din bank där lån och annat är förberett. Då ser vi även till att säljarens lån blir lösta och allt blir klart.